Bihusesyn

Södertörns Biodlare

Inför säsongsstart och parallellt i driften bör biodlaren ha ögonen med sig för att se möjliga kvalitetsförbättringar i sin biodlingsverksamhet.
Det är för sent att göra Bihusesyn i samband med honungsskörd, för då hinner man inte få fördelarna med utförda förbättringar.

Honungskvalité är inte enbart upp till bina, och bihusesyn är mer än bara honungskvalité.
Det är ett hjälpverktyg som skapar vettiga funktioner som blir till stor hjälp och trivsel. Den skapar en checklista för åtgärder som behöver göras, och säkerställer på ett enkelt sätt att lagar om livsmedelsproduktion/hantering följs.

Utförd bihusesyn är ett SBR-krav för inlämning till honungsbedömningen.