Om oss

Södertörns Biodlare

Södertörns Biodlare, en förening med anor från 1926 i och med ihopslagningen (nov 2017) av Sotholms Härads Biodlarförening och Södertörns Drottningodlingsklubb.  Ny ordförande sedan årsmöte nov 2019 är Annika Larsson Mauleon.

Vi är en ideell, SBR-ansluten, biodlarförening verksam på Södertörn, för binas välfärd och för biodlare på Södertörn. Styrelsen verkar utan ekonomisk ersättning, och det är fortfarande en hel del arbete att göra eftersom föreningen gör en omstart.
Grund- och fortsättningskurser hålles via Studieförbundet Vuxenskolan.
Tematräffar för medlemmar. Vi hänvisar också våra medlemmar till distriktets aktiviteter

Vi verkar för  att ha samma biras: Carnicabiet, vinterhärdi
g biras som dominerar på Södertörn. Att ha bin i mer tätort än ute i landet, ställer högre krav på biodlaren. Carnicabiet avlas på fromhet. Ekologisk sjukdomsbekämpning är en prioritering.

Vi har en Hedersmedlem, den välkände Ingemar Åberg, drottninguppfödare från Sigtuna Bf, som 2012 tilldelades Kungliga Patriotiska Sällskapets silvermedalj för förtjänstfulla insatser inom Svensk biodling.