Vaxhantering

Södertörns Biodlare

Giftfritt bivax är en bristvara. Vi ställer oss bakom senaste årens upprop att rena och låta så mycket av det egna bivaxet som möjligt återgå till egna bigården. Vaxet brukar ta slut hos biredsskapsaffärerna, så om har du över, kontakta gärna någon som står utan. IMPORTERA INTE! Livsmedelsverket informerar här.
I Sverige har vi generellt hög kvalité på bivaxet. Det är precis vad bina behöver för sina känsliga larver och honungsförråd.

Hur man själv renar vaxet rent praktiskt är något som tas upp på grundkursen i biodling, men även på våra återkommande temakvällar. I föreningen finns erfarenheter från både mindre och större volymanpassade reningstekniker.

Vaxinlämning/hantering; att föra bimaterial utan föregående besiktning av bitillsynsman över församlingsgränser, är tillåten från den 1 oktober  till 31 mars .
Innan dess får du alltså inte flytta ramar som inte är besiktigade av bitillsyningsman.
De ska packas absolut bitätt då det oftast finns bin på inlämningsställen. Packa i dubbla säckar (minimering av smittspridning). Märk upp varje säck med namn, telefonnr, totalt antal säckar och totalt antal ramar. Namnlappen bör vara regnskyddad (i plastpåse utanför säcken). Vira inte in ramarna i papper eller snören.
OBS! Lämna endast in ditt vax om du har över  100 kg, endast då kan du få särbehandlat vax, och om du begär det. Annars blandas ditt vax med övriga som kan ha använt apistan och antibiotika etc!
Sista datum för att flytta/rena vax utomhus är 31 mars. Det är just pga att bina hittar vaxet och honungsrester.
Sigtuna stänger sin inlämning redan i början av december. Ute i landet finns det biredskapshandlare som tar emot i början av februari. Här står det mer om detta.

Tänk på att förvara bikupor som inte längre används så att bin inte kommer åt dem. Detsamma gäller för honung och bivax/redskap som det kan finnas honungs/vaxrester på.

Har du något vax som inte låter sig renas eller har någon konstig doft, så kan du använda det till pysselverksamhet. Tex ett vax som förvarats i rökiga lokaler.